Komunitní plánování sociálních služeb

Charita Kaplice je realizátor projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice“ (dále jen KPSS) ve spolupráci s partnerem projektu Městem Kaplice v současnosti revitalizuje stávající plán. Projekt KPSS, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, bude ukončen v dubnu 2013. Díky dosavadní realizaci projektu, byl na základě činnosti všech účastníků plánování vytvořen tento dokument s aktualizovaným vymezením cílových skupin uživatelů sociálních služeb a s aktualizovanou podobou jednotlivých aktivit, které naplňují priority a opatření plánu pro SO ORP Kaplice. Na základě monitoringu a vyhodnocení původního plánu tak byla aktualizována strategická / návrhová část plánu.

Kvalitně zpracovaný Komunitní plán je významným podkladem pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, který je součástí žádostí o dotaci ze státního rozpočtu. Jihočeský kraj v současné době aktualizuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a bude mít tedy možnost čerpat z takto aktualizovaného plánu pro aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Organizační struktura

Základní organizační struktura procesu plánování je složena z Řídící skupiny, Koordinační skupiny a jednotlivých Pracovních skupin (složení pracovních skupin je uvedeno u příslušné kapitoly té které pracovní skupiny).

 

Katolog poskytovatelů sociálních služeb

katalog_pdf.pdf

 

Komunitní plán

komunitní plán_web.pdf

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Andrea Kutějová

Komunitní plánování - dobrovolně

V březnu letošního roku ukončila Charita Kaplice ve spolupráci s městem Kaplice realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice“. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Přestože na další pokračovaní komunitního plánování Charita Kaplice nezískala finance, setkávání lidí zapojených do procesu komunitního plánování pokračuje dál.

Komunitní plánování

V březnu letošního roku ukončila Charita Kaplice ve spolupráci s Městem Kaplice realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice“. Projekt, který byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je koncipován na základech ověřených dobrých zkušeností s tímto modelem plánování v celé Evropské unii. Díky metodě komunitního plánování lze navrhovat sociální služby na míru, tzn. tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Za cíl si stanovil zajištění dostupnějších sociálních služeb pro obyvatele Kaplicka, a tím zamezit nežádoucím jevům jako je zvyšující se kriminalita, prevence drogových i jiných závislostí, nebo sociálnímu vyloučení.

Veřejné projednání plánu

Charita Kaplice v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v SO ORP Kaplice prezentovala před veřejností plán rozvoje sociálních služeb poskytovaných v regionu Kaplicka.

Veřejné projednání plánu- poznávka

Charita Kaplice v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v SO ORP Kaplice zve širokou veřejnost na veřejné projednání plánu rozvoje sociálních služeb poskytovaných v regionu Kaplicka.