Zdravotní postižení je trvalý stav, který člověka znevýhodňuje nebo určitým způsobem omezuje. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením na Kaplicku pomáhají překonávat těmto osobám tyto obtíže.

   Naší snahou je těmto osobám a jejich rodinným příslušníkům pomoci a podpořit je v jejich kompetentnosti, samostatnosti a cílech, které nám dávají směr naší společné cesty a naše světy propojují.

 

Osobám se zdravotním postižením poskytuje sociální služby:

 Kontaktní osoba: Petr Šípek - vedoucí sociálních služeb / sociální pracovník