PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

 

               Půjčovna kompenzačních pomůcek v Charitě Kaplice byla otevřena k 1. 1. 2013. Vznikla z důvodu poptávky seniorů či osob se zdravotním postižením a jejich příbuzných po kompenzačních pomůckách, které jsme do této doby nabízeli pouze formou fakultativní činnosti uživatelům pečovatelské služby. Od ledna 2013 mají možnost zapůjčit si pomůcku z naší nabídky všichni, kteří ji nezbytně potřebují k překlenutí své nepříznivé zdravotní situace.

 

Cílová skupina

               Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním omezením, které pro podporu své soběstačnosti potřebují kompenzační pomůcku.

               Jedná se např. o zhoršení pohyblivosti u seniorů z důvodu věku, situace, kdy je jedinec propuštěn ze zdravotnického zařízení a pomůcku potřebuje ke své rehabilitaci a rekonvalescenci, dále případy, kdy došlo ke zhoršení zdravotního stavu a jedinec čeká na vyřízení žádosti o pořízení vlastní KP, apod.

 

Sklad kompenzačních pomůcek

               Charita Kaplice disponuje menšími kompenzačními pomůckami, jako jsou např. chodítka, toaletní křesla, sedačky do vany či sprchy apod.

               Sklad pomůcek se nachází ve Velešíně v sídle Charitní pečovatelské služby a o řádný chod skladu a vyřizování zápůjček se starají pracovníci Charitní pečovatelské služby.

 

Potřebujete zapůjčit kompenzační pomůcku nebo poradit?

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím:

telefonu na čísle:

          o   731 604 402 (Mgr. Kateřina Žižková, vedoucí / soc. pracovnice Charitní pečov. služby)

          o   731 604 449 (Vilma Štěpánová, pracovnice pod dohledem soc. pracovníka Charitní pečov. služby)

e-mailu: chps@charitakaplice.cz

osobně po předchozí domluvě v některé z níže uvedených kanceláří Charitní pečovatelské služby

 

Kancelář Charitní pečovatelské služby na Strahovské ve Velešíně

Adresa: Strahovská 256, 382 32 Velešín (v budově je bezbariérový přístup)

 

Kancelář Charitní pečovatelské služby na Náměstí v Kaplici

Adresa: Náměstí 42, 382 41 Kaplice (v budově není bezbariérový přístup)

 

Financování

               Kompenzační pomůcky byly a jsou pořizovány z finančních darů od právnických či fyzických osob, z výtěžku z tříkrálové sbírky nebo věcným darem od fyzických osob.

 

Katalog KP 2016.doc

Žádost o KP 15.4.2016.docx

Smlouva o nájmu KP 13.5.2016.docx

Ceník KP 1.1.2016 (Příloha č. 1 ke Smlouvě o nájmu KP).docx

Vnitřní pravidla pro nájem KP (Příloha č. 2 ke Smlouvě o nájmu KP) 19.7.2016.docx

Nebyly nalezeny žádné články.