TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 185.570,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2018, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (87%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (5%) a farnosti Kaplice (8%).

 

Obec

Částka

Benešov nad Černou

10.201,- Kč

Soběnov, Bída, Smrhov, Buda

14.984,- Kč

Bujanov

5.827,- Kč

Dolní Dvořiště, Rybník

10.348,- Kč

Kaplice

67.035,- Kč

Malonty, Meziříčí, Jaroměř

24.161,- Kč

Omlenička, Omlenice, Stradov, Blažkov

4.522,- Kč

Pohorská Ves

2.097,- Kč

Blansko

4.531,- Kč

Rožmitál na Šumavě

8.366,- Kč

Rychnov nad Malší

4.139,- Kč

Horní Dvořiště

3.969,- Kč

Střítěž – Kaplice nádraží

1.672,- Kč

Netřebice

4.480,- Kč

Výheň

2.543,- Kč

Hubenov

2.981,- Kč

Besednice

13.714,- Kč

Celkem

185.570,- Kč

 

 

Naše poděkování patří:

 • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků a vedoucí skupiny
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • firmám: JEDNOTA DS Kaplice, ČSOB, ESSOX, Řeznictví u Krajňáků, Kavárna pod věží, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek
 • panu B. Svobodovi, panu J. Liklerovi, panu P. Lattnerovi, panu J. Pojslovi za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. Chromé z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky

Historie tříkrálové sbírky:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 138.022,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2017, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (87%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (5%) a také krizový fond farnosti Kaplice (8%).

 

Obec

Částka

Benešov nad Černou

6.831 Kč

Soběnov, Bída, Smrhov, Buda

14.315 Kč

Bujanov

5.420 Kč

Dolní Dvořiště, Rybník

8.677 Kč

Kaplice

42.626 Kč

Malonty, Meziříčí, Jaroměř

24.182 Kč

Omlenice

2.715 Kč

Pohorská Ves

530 Kč

Blansko

1.015 Kč

Rožmitál na Šumavě

9.323 Kč

Rychnov nad Malší

5.840 Kč

Netřebice

4.796 Kč

Výheň

2.424 Kč

Hubenov

2.315 Kč

Besednice

7.013 Kč

Celkem

138.022 Kč

 

Naše poděkování patří:

 • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně a navzdory výrazné nepřízni počasí účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků, vedoucího skupinky a tradiční požehnání v kostele svatého Petra a Pavla
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • firmám: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, ENGEL strojírenská, spol. s r.o., Kavárna pod věží – Kamil Vonc a Radek Lattner, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek, PC SERVIS Kaplice, KOMAT, Partners, Drogerie TETA, Bytový textil U Světlých
 • p. B. Svobodovi, p. D. Pávkové a p. I. Kovacsové za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. Chromé a Ing. Štěpánkové z Města Kaplice, které nám pomáhaly se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky
 • poděkování dále patří p. Kamilu Voncovi, jeho přátelům a známým, kteří zorganizovali, účastnili se a naši organizaci přizvali do tříkrálového průvodu. Velkým zpestřením pro všechny, kteří se přišli podívat, byla přítomnost živých zvířat – velblouda Vildy, ovečky a koně.
 • Mgr. Ivana Žáčková

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

 

Díky vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 109.558,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2016, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (85%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (7%) a farnosti Kaplice (8%).

Sbírky v obcích:

Obec

Částka

Benešov nad Černou

3.065 Kč

Soběnov, Bída, Smrhov, Buda

12.401 Kč

Bujanov

4.125 Kč

Dolní Dvořiště, Rybník, Trojany

7.913 Kč

Kaplice

32.282 Kč

Malonty, Meziříčí, Jaroměř

23.461 Kč

Omlenice

2.109 Kč

Pohorská Ves

1.525 Kč

Blansko

1.234 Kč

Rožmitál na Šumavě

9.552 Kč

Rychnov nad Malší

5.901 Kč

Netřebice

3.809 Kč

Výheň

2.181 Kč

Celkem

109.558 Kč

 

Naše poděkování patří: 

 • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků a vedoucího skupiny
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • fy: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, Kavárna pod věží – Kamil Vonc a Radek Lattner, Šmak Kaplice – Pavel Rous, E.ON, BESIP, Auto Čížek, ESSOX, ČSOB, Partners – Dagmar Pechová, KOH-I-NOR HARDMUTH, PC SERVIS Kaplice, KOMAT, Drogerie TETA, Lékárna Dr. MAX Kaplice a paní Ivaně Kovacsové za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. M. Vávrové z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírkyTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

Jak je již zvykem, i letos přinesli Tři králové požehnání do vašich domovů a společně jsme tak podpořili dlouholetou tradici, která pomáhá potřebným. 


Této sbírky se účastnili žáci základních škol na Kaplicku, klienti i zaměstnanci Charity Kaplice a občané zapojených obcí, jejichž ochoty a pomoci si velmi vážíme.


Naše velké poděkování patří také sponzorům:
 • Jednota Kaplice
 • Řeznictví u Krajňáků
 • Kavárna pod věží – Kamil Vonc a Radek Lattner
 • Milan Románek – Penzion Baronův most
 • Šmak Kaplice – Pavel Rous
 • ČSOB Kaplice
 • Rudolf Hejl
 • E.ON


Letošní výdělek, který činní 102.505,- Kč, bude použit na péči o seniory a osoby handicapované, na podporu modernizace, rekonstrukci, vybavení a zajištění provozních nákladů charitní pečovatelské služby, na podporu nízkoprahových center pro děti a mládež, na podporu rozvoje a nákladů zabezpečujících trvale udržitelný provoz: terénních programů, sociálně rehabilitačních programů, zřízení krizového fondu pro osoby v aktuální krizi,…


I přes velkou snahu se nám nepodařilo navštívit všechny domácnosti. Touto cestou se omlouváme těm, kteří se Tří králů nedočkali.


Velmi děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a přispět do sbírky pro potřebné.

 

 
obec
částka
Benešov nad Černou
4.952,-
Kaplice
31.848,-
Malonty
20.261,-
Pohorská Ves
1.307,-
Výheň
1.198,-
Besednice
2.547,-
Rožmitál na Šumavě
8.825,-
Omlenice
5.441,-
Dolní Dvořiště
7.272,-
Netřebice
5.096,-
Rychnov nad Malší
5.489,-
Horní Dvořiště + Č. Heršlák
1.735,-
Bujanov
4.554,-
Hubenov
1.260,-
Pořešín
720,-
celkem
102.505,-

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Této sbírky se účastnili žáci ZŠ a SŠ na Kaplicku, klienti i zaměstnanci Charity Kaplice a občané zapojených obcí, jejichž ochoty a pomoci si velmi vážíme.
Naše velké poděkování patří také sponzorům: JEDNOTA DS KAPLICE, PAVEL ROUS KAPLICE, KAVÁRNA POD VĚŽÍ KAPLICE – KAMIL VONC A RADEK LATTNER.
 
Výdělek TKS 2014, který činní 71.964 Kč, bude použit na péči o seniory a osoby handicapované, na podporu modernizace, rekonstrukci, vybavení a zajištění provozních nákladů charitní pečovatelské služby, na podporu nízkoprahových center pro děti a mládež, na podporu rozvoje a nákladů zabezpečujících trvale udržitelný provoz: terénních programů, sociálně rehabilitačních programů, zřízení krizového fondu pro osoby v aktuální krizi,…


I přes velkou snahu se nám nepodařilo navštívit všechny domácnosti. Touto cestou se omlouváme těm, kteří se Tří králů nedočkali.


Moc děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a přispět do sbírky pro potřebné.

Zde uvádíme přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2014 v grafu: 

Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2014.docx

 

Tříkrálová sbírka 2014 - galerie fotografií

  

Tříkrálová koleda na Kaplicku 2013

Je již tradicí, že po Novém roce naše domovy obchází tříkráloví koledníci s požehnáním a prosbou o příspěvek do sbírky, která má celonárodní charakter a každoročně pomáhá potřebným jak u nás v ČR, tak v zahraničí.

Letošní rok Charita Kaplice rozdělí vykoledovanou částku 72. 652 Kč mezi tyto projekty:

 • Charitní pečovatelská služba Kaplice a Velešín
 • Sociální rehabilitace Tolerance
 • Sociálně terapeutická dílna Kolbenka
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo a Molo
 • Krizový fond pro farnost Kaplice.

Na zdárném průběhu sbírky se podílelo okolo 90 dobrovolníků z řad žáků ZŠ, SŠ a ZUŠ na Kaplicku, klientů i zaměstnanců Charity Kaplice a občanů zapojených obcí, jejichž ochoty pomoci se velmi vážíme.

Naše velké poděkování patří také sponzorům: Jednota Kaplice, Bagetárna Pavel Rous, Pizzerie u Bódi, Cafe – Pizza Pod Kostelem a prodejna Flosman a.s. Kaplice, Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice - Ing. Caisová Marta a Ilona Straková.

Moc děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a přispět do sbírky pro potřebné.

 

Zde uvádíme přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2013:

Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2013.docx

 galerie fotografií Tříkrálové sbírky 2013

 

Rok 2011

Charita Kaplice organizovala sbírku ve 13 městech a obcích. S kartičkami vyšlo do ulic 22 skupinek, kterým se podařilo vybrat rekordní částku 76.529 Kč.

Z těchto prostředků byl financován rozvoj sociálních služeb Charity Kaplice a to především pečovatelské služby (reminiscenční terapie, nákup kompenzačních pomůcek, nákup auta), dále podpora nových metod a aktivit v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, a část prostředků byla použita na pomoc lidem v tíživé životní situaci a to formou zřízení krizového fondu pro farnost Kaplice.

Zde uvádíme přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2011:

Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2011.docx

 

Rok 2009

Organizace Charita Kaplice se začátkem roku 2009 zapojila do celorepublikové Tříkrálové sbírky, pořádané pod záštitou Charity ČR. Sbírka probíhala 6. – 10. ledna 2009. Ve stanovené dny pro koledování vyšlo do ulic Kaplice a okolních obcí Blansko, Dolní Dvořiště, Malonty, Omlenička, Pohorská Ves, Pořešín, Rožmitál na Šumavě, Rychnov nad Malší, Soběnov, Výheň 17 skupinek tvořených dětmi a pověřenými osobami.

Výtěžek z Tříkralové sbírky Charity Kaplice v roce 2009 činil 66.925 Kč, nás potěšil a přesvědčil o štědrosti našich spoluobčanů.

Tento výtěžek byl zaslán na účet Charity České republiky, která peníze zpětně přerozděluje. Část výtěžku je vždy použita na humanitární účely v zahraničí a druhá část výtěžku byla v roce 2009 poskytnuta organizaci Charita Kaplice na provoz a rozvoj sociálních služeb.

Charita Kaplice z Tříkrálové sbírky pro rok 2009 obdržela částku 43.501 Kč.

Zde uvádíme přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2009:

 Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích 2009.docx

 

Rok 2008

Začátek fungování organizace Charity Kaplice byl spojen v Tříkrálovou sbírkou.

Tříkrálová sbírka začala 5. ledna v 9:00 hodin požehnáním pátera Pavla Šimáka. Do zasněžených ulic vyrazilo celkem 13 dětí, které byly rozděleny do několika skupin.

Ta probíhala 5. – 8. 1. a 12. 1. 2008. V roce 2008 v doprovodu písně „My tři králové jdeme k Vám…“ koledovalo v těchto místech: Kaplice, Dolní Dvořiště, Blansko, Besednice, Soběnov, Pohorská Ves, Omlenice a Malonty.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky Charity Kaplice za rok 2008 byl 59.528 Kč + 12,63 Eur

Tento výtěžek byl zaslán na účet Charity České republiky, která peníze zpětně přerozděluje. Část výtěžku je vždy použita na humanitární účely v zahraničí a druhá část výtěžku byla v roce 2008 poskytnuta organizaci Charita Kaplice na provoz a rozvoj sociálních služeb.

Charita Kaplice z Tříkrálové sbírky pro rok 2008 obdržela částku 39.618 Kč.

Zde uvádíme přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2009:

 Tříkrálová sbírka 2008.docx

Tři králové dnes zavítali do Senátu

Tři králové dnes zavítali do Senátu

Navýsost aktuální téma „vzájemné naslouchání“ bylo ústředním mottem letošní Snídaně v Senátu. Během tradičního slavnostního setkání politiků, duchovních, vědců a umělců uskutečněném na samém konci vánočního času, byl také představen jeden z mnoha projektů podpořených z výnosu letošní Tříkrálové sbírky. Řeč byla o nízkoprahovém klubu Ambrela v severočeském Šluknově. Součástí akce, která se konala 12. ledna v jídelně Senátu PČR v Praze, byla také koleda charitních koledníků.

CHARITA KAPLICE - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA KAPLICKU 2016

Dovolte, abychom vám, jako každoročně přinesli tříkrálové požehnání do vašich domovů a společně podpořili dlouholetou tradici, která pomáhá potřebným.

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. Děkujeme!

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. Děkujeme!

Charita sečetla obsah všech pokladniček sbírky. Výsledky ukazují, že dárci byli ke koledníkům štědří, sešlo se přes 89 milionů Kč. „Výnos dokazuje, že lidé mají otevřená srdce pro potřeby spoluobčanů, kteří se ocitli ve složité životní situaci,“ říká ředitel Charity ČR..

Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici

Tříkrálová sbírka

Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi dalšího rekordu, poprvé ve své historii překročila pětimilionovou hranic! Celkem bylo v roce 2015 vykoledováno 5 158 708 Kč, což je o 645 242 Kč víc než v roce 2014. Podrobnosti najdete v tomto článku.

Tři králové v Senátu

Tři králové v Senátu

Již po čtvrté pozval Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí do Senátu tříkrálové koledníky. Slavnostní snídaně, která se konala 13. ledna, se zúčastnili všichni poslanci KDU-ČSL v čele s předsedou strany Pavlem Bělobrádkem, představitelé Senátu a Poslanecké sněmovny a senátoři z demokratických stran. Hlavními hosty slavnostní snídaně byli kardinál Dominik Duka a ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Pozvání přijali také další významní hosté, například předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr, předseda Akademie věd ČR profesor Jiří Drahoš a jeho předchůdce profesor Václav Pačes. Role moderátora se ujal předseda Senátního klubu KDU-ČSL a nezávislí Petr Šilar. 

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Jak je již zvykem, i letos přinesli Tři králové požehnání do vašich domovů a společně jsme tak podpořili dlouholetou tradici, která pomáhá potřebným. 

Tři králové zavítali do Senátu. Dnes koleda končí

Tři králové zavítali do Senátu. Dnes koleda končí

Za zvuku lesních rohů a s koledou na rtech vstoupili „tři králové“ do jídelny Senátu PČR, kde následně herec Jan Potměšil přednesl výňatky ze Zlaté legendy. Tím 13. ledna začala Tříkrálová snídaně v Senátu za účasti politických, církevních, vědeckých a kulturních osobností.

Tříkrálový koncert s Charitou Kaplice

Tříkrálový koncert s Charitou Kaplice

Tříkrálový koncert s krátkou ukázkou práce Charity Kaplice.

Práce Charity Kaplice na ČT 1 (krátký snímek byl natočen dne 9. 12. 2014).

Tříkrálová sbírka 2015

Podpořte dlouholetou tradici, která pomáhá potřebným a přináší požehnání do vašich domovů…..

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Dárci charitní Tříkrálové sbírky byli i letos ke koledníkům štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali celkem přes 82 milionů korun. Výtěžek pomůže zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a seniorům. Část výnosu jde na humanitární pomoc.

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI