Komunitní plánování sociálních služeb ORP Kaplice

Náměstí 42, Kaplice, 382 41

Seznam lidí:

Mgr. Ivana Žáčková - ředitelka organizace Naděžda Nováková - ekonomka

Seznam služeb:

I VY MŮŽETE POMOCI