Sociální rehabilitace Tolerance

Kostelní 128, Kaplice, 382 41 Vedoucí zařízení: Petr Šípek - vedoucí sociální služby SR Tolerance

Seznam lidí:

Mgr. Ivana Žáčková - ředitelka organizace Petr Šípek - vedoucí sociální služby SR Tolerance Ludmila Marková - pracovnice v sociálních službách SR Tolerance Naděžda Nováková - ekonomka Štěpánka Faflová - pracovnice v sociálních službách SR Tolerance

Seznam služeb:

I VY MŮŽETE POMOCI