Tolerance Kaplice


  • Tel.: 731 604 507, 731 604 506
 
Kostelní 128, Kaplice, 382 41 Vedoucí služby: Petr Šípek - vedoucí sociální služby SR Tolerance

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
  • Doprava automobilem
  • Výlety organizované pro uživatele
  • Náhrada za využití PC a internetu
  • Náhrada za použití tiskárny a kopírky
  • Sociální rehabilitace Tolerance

Zdravotní postižení je trvalý stav, který člověka znevýhodňuje nebo určitým způsobem omezuje. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením na Kaplicku pomáhají překonávat těmto osobám tyto obtíže.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ivana Žáčková - ředitelka organizace Naděžda Nováková - ekonomka Petr Šípek - vedoucí sociální služby SR Tolerance Ludmila Marková - pracovnice v sociálních službách SR Tolerance Štěpánka Faflová - pracovnice v sociálních službách SR Tolerance
I VY MŮŽETE POMOCI