Adresář

Osobní asistence

Tel.: 466 335 026, 775 296 850
V Ráji 732, Pardubice, 530 02
Vedoucí služby: Jaroslava Čížková - vedoucí Osobní asistence
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

doprava speciálně upraveným automobilem

Osobní asistence je služba poskytovaná lidem s různým typem zdravotního postižení, chronického onemocnění a seniorům. Osobní asistent navštěvuje klienta doma nebo jej doprovází při cestách mimo domov, pomáhá klientům zvládat běžné denní úkony a žít plnohodnotným způsobem života. Klient je podporován při sociálních vztazích, samostatnosti a nezávislosti.

Seznam lidí

Jaroslava Čížková - vedoucí Osobní asistence
Bc. Hana Včelová, DiS. - sociální pracovnice