VÍME AKTUÁLNĚ!

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Účel sbírky:

podpora sociálních služeb, které pomáhají společensky znevýhodněným osobám

č. ú: 259580227/0300
datum zahájení:
1. srpna 2013
datum ukončení: na dobu neurčitou

více informací
 

 

NADACE DIVOKÉ HUSY

 

Spuštění webu Charity Kaplice

Charita Kaplice spustila nové webové stránky. Na webu naleznete informace o akcích, činnosti, popis služeb a projektů. Webové stránky Charity Kaplice naleznete zde.

Sbírka na povodně v DCH Č. Budějovice

Diecézní charita České Budějovice vyhlásila materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi zasažené povodněmi.  Více informací zde

 

Charita Kaplice - další úspěch Dédéčka

Charita Kaplice - další úspěch Dédéčka

Již druhým rokem se Charita Kaplice, konkrétně NZDM Dédéčko, zapojuje do celostátní soutěže „Můj svět“, kterou pořádá Charita Opava. V loňském roce se naše fotografie dostaly do putovní výstavy, kterou jsme si přivezli i k nám na jih. Avšak letos se dvě z devíti námi zaslaných fotografií umístily na výherních příčkách, a to 3. místo v kategorii „Portrét“ a 2. místo v kategorii „Jak to vidím já“. Do soutěže bylo letos zasláno celkem 170 fotografií.

Postní almužna 2019

Postní almužna 2019

Popeleční středou, vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.

Postní doba stojí na třech pilířích. Jsou jimi almužna, modlitba a půst.

Charita Kaplice - NZDM DéDéčko a úspěch ve fotosoutěži Můj svět

Charita Kaplice - NZDM DéDéčko a úspěch ve fotosoutěži Můj svět

I letos se NZDM DéDéčko účastnilo celostátní soutěže MŮJ SVĚT, kterou již 11. rokem pořádá Charita Opava. V loňském roce se naše fotky neumístily na výherních příčkách, ale i přesto se dostaly mezi 30 nejlepších, které putovaly po výstavách po celé republice.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby – září 2018

Ve dnech 24.9. – 30.10.2018 proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby za účelem dalšího zkvalitňování poskytovaných služeb a z důvodu zjištění zájmu o rozšíření provozní doby sociální služby. Pracovníci Charitní pečovatelské služby rozdali uživatelům celkem 111 dotazníků spokojenosti. Návratnost vyplněných dotazníků byla 57% (celkem tedy 63 dotazníků). Na některé otázky uživatelé neodpověděli. Následující údaje a grafy zohledňují pouze odpovědi, které uživatelé uvedli (zatrhli).

Charita Kaplice - NZDM DéDéčko a přelom roku

Charita Kaplice - NZDM DéDéčko a přelom roku

Vánoce v nízkoprahu - Společnými silami, pracovníků a dětí, vznikl projekt Strom plný přání.

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI