VÍME AKTUÁLNĚ!

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Účel sbírky:

podpora sociálních služeb, které pomáhají společensky znevýhodněným osobám

č. ú: 259580227/0300
datum zahájení:
1. srpna 2013
datum ukončení: na dobu neurčitou

více informací
 

 

NADACE DIVOKÉ HUSY

 

Spuštění webu Charity Kaplice

Charita Kaplice spustila nové webové stránky. Na webu naleznete informace o akcích, činnosti, popis služeb a projektů. Webové stránky Charity Kaplice naleznete zde.

Sbírka na povodně v DCH Č. Budějovice

Diecézní charita České Budějovice vyhlásila materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi zasažené povodněmi.  Více informací zde

 

HYALIT předal Toleranci finanční dar!

HYALIT předal Toleranci finanční dar!

Dne 5. prosince se v prostorách sociální rehabilitace Tolerance sešli klienti služby a pracovníci Charity Kaplice se zástupci občanského sdružení Hyalit. Toto setkání bylo dopředu avizované a pečlivě připravené. Klienti spolu s pracovníky připravili prostory služby a také bohaté pohoštění. Mělo dojít k velmi hezkému, slavnostnímu a také neobvyklému aktu.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 sečetla českobudějovická diecéze jako první

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 sečetla českobudějovická diecéze jako první

České Budějovice, jižní Čechy; českobudějovická diecéze – Výsledky Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi jsou sečteny. Jako vůbec první ze všech diecézí v republice zná českobudějovická diecézní Charita kompletní výsledek sbírky: 7 499 909 Kč. Oproti loňskému roku hlásí nárůst o více než 300 tisíc korun.  Peníze pomohou např. seniorům, zdravotně postiženým, matkám s dětmi, lidem bez domova, a to zejména v regionech, kde se koledovalo. 

Poděkování za výtěžek z Adventních trhů ve Velešíně

Poděkování za výtěžek z Adventních trhů ve Velešíně

Dne 2. 12. 2018 se ve Velešíně konaly Adventní trhy, které zde již tradičně pořádají místní spolky a organizace ve spolupráci s KIC Velešín. Této akce se účastní i naše organizace – prodáváme výrobky našich uživatelů. I v loňském roce přilákaly nejen výrobky, ale i sladké dobroty a vůně bramboráků, spousty kupujících. Díky jejich štědrosti byl výtěžek vyšší než v předchozích letech.

Vánoční posezení  Charitní pečovatelské služby ve Velešíně

Vánoční posezení  Charitní pečovatelské služby ve Velešíně

Nostalgie vánoční pohody začala ve Velešíně na Strahovské 256 už několik dní před svátky klidu a míru. Dne 19. 12. 2018 uspořádaly pracovnice Charitní pečovatelské služby vánoční posezení, kterého se zúčastnili senioři a osoby zdravotně znevýhodněné.

CHARITA KAPLICE UZAVŘELA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU ROKU 2019

CHARITA KAPLICE UZAVŘELA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU ROKU 2019

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 200.329,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2019, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace, doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi a farnosti Kaplice.

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI