TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 200.329,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2019, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace, doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi a farnosti Kaplice.

OBEC

ČÁSTKA

Benešov nad Černou

9 372 Kč

Besednice

14 368 Kč

Blansko

3 853 Kč

Bujanov

6 208 Kč

Přibyslav

350 Kč

Dolní Dvořiště, Rybník

11 587 Kč

Horní Dvořiště

2 918 Kč

Hubenov, Ráveň, Střítěž - Kaplické nádraží

4 191 Kč

Malonty

23 542 Kč

Netřebice

5 507 Kč

Omlenice

8 472 Kč

Pohorská Ves

2 777 Kč

Pořešín

2 175 Kč

Rožmitál na Šumavě

8 287 Kč

Hněvanov, Michnice

2 838 Kč

Rychnov nad Malší

4 457 Kč

Soběnov, Buda

11 555 Kč

Smrhov, Bída

4 630 Kč

Výheň

2 310 Kč

Kaplice

70 932 Kč

CELKEM:

200 329 Kč

 

Naše poděkování patří:

 

 • koledníkům, vedoucím skupinek, zaměstnancům naší organizace a dobrovolníkům, kteří se účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků a vedoucích skupinek
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • firmám a organizacím: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek, Bergmüller s.r.o, Teta drogerie – Feslová, PC Servis KB s.r.o, Kavárna pod kostelem – Kamil Cvach, Restaurace Pod kaštany Malonty, D&G Elektrik Malonty, Barvy + laky Karel Malák Kaplice, Pokrývka s.r.o. Benešov nad Černou, SG4 Schody s.r.o. Kaplice – nádraží, Obecní úřad Benešov nad Černou, Diecézní charitě České Budějovice a výše uvedeným partnerům – T-Mobile, Nadace České spořitelny, Česká televize, Český rozhlas
 • panu P. Lattnerovi, panu M. Románkovi  za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. Chromé z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky

 

Historie tříkrálové sbírky:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 185.570,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2018, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (87%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (5%) a farnosti Kaplice (8%).

 

Obec

Částka

Benešov nad Černou

10.201,- Kč

Soběnov, Bída, Smrhov, Buda

14.984,- Kč

Bujanov

5.827,- Kč

Dolní Dvořiště, Rybník

10.348,- Kč

Kaplice

67.035,- Kč

Malonty, Meziříčí, Jaroměř

24.161,- Kč

Omlenička, Omlenice, Stradov, Blažkov

4.522,- Kč

Pohorská Ves

2.097,- Kč

Blansko

4.531,- Kč

Rožmitál na Šumavě

8.366,- Kč

Rychnov nad Malší

4.139,- Kč

Horní Dvořiště

3.969,- Kč

Střítěž – Kaplice nádraží

1.672,- Kč

Netřebice

4.480,- Kč

Výheň

2.543,- Kč

Hubenov

2.981,- Kč

Besednice

13.714,- Kč

Celkem

185.570,- Kč

 

 

Naše poděkování patří:

 • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků a vedoucí skupiny
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • firmám: JEDNOTA DS Kaplice, ČSOB, ESSOX, Řeznictví u Krajňáků, Kavárna pod věží, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek
 • panu B. Svobodovi, panu J. Liklerovi, panu P. Lattnerovi, panu J. Pojslovi za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. Chromé z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 138.022,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2017, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (87%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (5%) a také krizový fond farnosti Kaplice (8%).

 

Obec

Částka

Benešov nad Černou

6.831 Kč

Soběnov, Bída, Smrhov, Buda

14.315 Kč

Bujanov

5.420 Kč

Dolní Dvořiště, Rybník

8.677 Kč

Kaplice

42.626 Kč

Malonty, Meziříčí, Jaroměř

24.182 Kč

Omlenice

2.715 Kč

Pohorská Ves

530 Kč

Blansko

1.015 Kč

Rožmitál na Šumavě

9.323 Kč

Rychnov nad Malší

5.840 Kč

Netřebice

4.796 Kč

Výheň

2.424 Kč

Hubenov

2.315 Kč

Besednice

7.013 Kč

Celkem

138.022 Kč

 

Naše poděkování patří:

 • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně a navzdory výrazné nepřízni počasí účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků, vedoucího skupinky a tradiční požehnání v kostele svatého Petra a Pavla
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • firmám: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, ENGEL strojírenská, spol. s r.o., Kavárna pod věží – Kamil Vonc a Radek Lattner, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek, PC SERVIS Kaplice, KOMAT, Partners, Drogerie TETA, Bytový textil U Světlých
 • p. B. Svobodovi, p. D. Pávkové a p. I. Kovacsové za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. Chromé a Ing. Štěpánkové z Města Kaplice, které nám pomáhaly se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky
 • poděkování dále patří p. Kamilu Voncovi, jeho přátelům a známým, kteří zorganizovali, účastnili se a naši organizaci přizvali do tříkrálového průvodu. Velkým zpestřením pro všechny, kteří se přišli podívat, byla přítomnost živých zvířat – velblouda Vildy, ovečky a koně.
 • Mgr. Ivana Žáčková

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

 

Díky vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 109.558,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2016, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (85%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (7%) a farnosti Kaplice (8%).

Sbírky v obcích:

Obec

Částka

Benešov nad Černou

3.065 Kč

Soběnov, Bída, Smrhov, Buda

12.401 Kč

Bujanov

4.125 Kč

Dolní Dvořiště, Rybník, Trojany

7.913 Kč

Kaplice

32.282 Kč

Malonty, Meziříčí, Jaroměř

23.461 Kč

Omlenice

2.109 Kč

Pohorská Ves

1.525 Kč

Blansko

1.234 Kč

Rožmitál na Šumavě

9.552 Kč

Rychnov nad Malší

5.901 Kč

Netřebice

3.809 Kč

Výheň

2.181 Kč

Celkem

109.558 Kč

 

Naše poděkování patří: 

 • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků a vedoucího skupiny
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • fy: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, Kavárna pod věží – Kamil Vonc a Radek Lattner, Šmak Kaplice – Pavel Rous, E.ON, BESIP, Auto Čížek, ESSOX, ČSOB, Partners – Dagmar Pechová, KOH-I-NOR HARDMUTH, PC SERVIS Kaplice, KOMAT, Drogerie TETA, Lékárna Dr. MAX Kaplice a paní Ivaně Kovacsové za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. M. Vávrové z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírkyTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

Jak je již zvykem, i letos přinesli Tři králové požehnání do vašich domovů a společně jsme tak podpořili dlouholetou tradici, která pomáhá potřebným. 


Této sbírky se účastnili žáci základních škol na Kaplicku, klienti i zaměstnanci Charity Kaplice a občané zapojených obcí, jejichž ochoty a pomoci si velmi vážíme.


Naše velké poděkování patří také sponzorům:
 • Jednota Kaplice
 • Řeznictví u Krajňáků
 • Kavárna pod věží – Kamil Vonc a Radek Lattner
 • Milan Románek – Penzion Baronův most
 • Šmak Kaplice – Pavel Rous
 • ČSOB Kaplice
 • Rudolf Hejl
 • E.ON


Letošní výdělek, který činní 102.505,- Kč, bude použit na péči o seniory a osoby handicapované, na podporu modernizace, rekonstrukci, vybavení a zajištění provozních nákladů charitní pečovatelské služby, na podporu nízkoprahových center pro děti a mládež, na podporu rozvoje a nákladů zabezpečujících trvale udržitelný provoz: terénních programů, sociálně rehabilitačních programů, zřízení krizového fondu pro osoby v aktuální krizi,…


I přes velkou snahu se nám nepodařilo navštívit všechny domácnosti. Touto cestou se omlouváme těm, kteří se Tří králů nedočkali.


Velmi děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a přispět do sbírky pro potřebné.

 

 
obec
částka
Benešov nad Černou
4.952,-
Kaplice
31.848,-
Malonty
20.261,-
Pohorská Ves
1.307,-
Výheň
1.198,-
Besednice
2.547,-
Rožmitál na Šumavě
8.825,-
Omlenice
5.441,-
Dolní Dvořiště
7.272,-
Netřebice
5.096,-
Rychnov nad Malší
5.489,-
Horní Dvořiště + Č. Heršlák
1.735,-
Bujanov
4.554,-
Hubenov
1.260,-
Pořešín
720,-
celkem
102.505,-

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Této sbírky se účastnili žáci ZŠ a SŠ na Kaplicku, klienti i zaměstnanci Charity Kaplice a občané zapojených obcí, jejichž ochoty a pomoci si velmi vážíme.
Naše velké poděkování patří také sponzorům: JEDNOTA DS KAPLICE, PAVEL ROUS KAPLICE, KAVÁRNA POD VĚŽÍ KAPLICE – KAMIL VONC A RADEK LATTNER.
 
Výdělek TKS 2014, který činní 71.964 Kč, bude použit na péči o seniory a osoby handicapované, na podporu modernizace, rekonstrukci, vybavení a zajištění provozních nákladů charitní pečovatelské služby, na podporu nízkoprahových center pro děti a mládež, na podporu rozvoje a nákladů zabezpečujících trvale udržitelný provoz: terénních programů, sociálně rehabilitačních programů, zřízení krizového fondu pro osoby v aktuální krizi,…


I přes velkou snahu se nám nepodařilo navštívit všechny domácnosti. Touto cestou se omlouváme těm, kteří se Tří králů nedočkali.


Moc děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a přispět do sbírky pro potřebné.

Zde uvádíme přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2014 v grafu: 

Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2014.docx

 

Tříkrálová sbírka 2014 - galerie fotografií

  

Tříkrálová koleda na Kaplicku 2013

Je již tradicí, že po Novém roce naše domovy obchází tříkráloví koledníci s požehnáním a prosbou o příspěvek do sbírky, která má celonárodní charakter a každoročně pomáhá potřebným jak u nás v ČR, tak v zahraničí.

Letošní rok Charita Kaplice rozdělí vykoledovanou částku 72. 652 Kč mezi tyto projekty:

 • Charitní pečovatelská služba Kaplice a Velešín
 • Sociální rehabilitace Tolerance
 • Sociálně terapeutická dílna Kolbenka
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo a Molo
 • Krizový fond pro farnost Kaplice.

Na zdárném průběhu sbírky se podílelo okolo 90 dobrovolníků z řad žáků ZŠ, SŠ a ZUŠ na Kaplicku, klientů i zaměstnanců Charity Kaplice a občanů zapojených obcí, jejichž ochoty pomoci se velmi vážíme.

Naše velké poděkování patří také sponzorům: Jednota Kaplice, Bagetárna Pavel Rous, Pizzerie u Bódi, Cafe – Pizza Pod Kostelem a prodejna Flosman a.s. Kaplice, Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice - Ing. Caisová Marta a Ilona Straková.

Moc děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a přispět do sbírky pro potřebné.

 

Zde uvádíme přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2013:

Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2013.docx

 galerie fotografií Tříkrálové sbírky 2013

 

Rok 2011

Charita Kaplice organizovala sbírku ve 13 městech a obcích. S kartičkami vyšlo do ulic 22 skupinek, kterým se podařilo vybrat rekordní částku 76.529 Kč.

Z těchto prostředků byl financován rozvoj sociálních služeb Charity Kaplice a to především pečovatelské služby (reminiscenční terapie, nákup kompenzačních pomůcek, nákup auta), dále podpora nových metod a aktivit v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, a část prostředků byla použita na pomoc lidem v tíživé životní situaci a to formou zřízení krizového fondu pro farnost Kaplice.

Zde uvádíme přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2011:

Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2011.docx

 

Rok 2009

Organizace Charita Kaplice se začátkem roku 2009 zapojila do celorepublikové Tříkrálové sbírky, pořádané pod záštitou Charity ČR. Sbírka probíhala 6. – 10. ledna 2009. Ve stanovené dny pro koledování vyšlo do ulic Kaplice a okolních obcí Blansko, Dolní Dvořiště, Malonty, Omlenička, Pohorská Ves, Pořešín, Rožmitál na Šumavě, Rychnov nad Malší, Soběnov, Výheň 17 skupinek tvořených dětmi a pověřenými osobami.

Výtěžek z Tříkralové sbírky Charity Kaplice v roce 2009 činil 66.925 Kč, nás potěšil a přesvědčil o štědrosti našich spoluobčanů.

Tento výtěžek byl zaslán na účet Charity České republiky, která peníze zpětně přerozděluje. Část výtěžku je vždy použita na humanitární účely v zahraničí a druhá část výtěžku byla v roce 2009 poskytnuta organizaci Charita Kaplice na provoz a rozvoj sociálních služeb.

Charita Kaplice z Tříkrálové sbírky pro rok 2009 obdržela částku 43.501 Kč.

Zde uvádíme přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2009:

 Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích 2009.docx

 

Rok 2008

Začátek fungování organizace Charity Kaplice byl spojen v Tříkrálovou sbírkou.

Tříkrálová sbírka začala 5. ledna v 9:00 hodin požehnáním pátera Pavla Šimáka. Do zasněžených ulic vyrazilo celkem 13 dětí, které byly rozděleny do několika skupin.

Ta probíhala 5. – 8. 1. a 12. 1. 2008. V roce 2008 v doprovodu písně „My tři králové jdeme k Vám…“ koledovalo v těchto místech: Kaplice, Dolní Dvořiště, Blansko, Besednice, Soběnov, Pohorská Ves, Omlenice a Malonty.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky Charity Kaplice za rok 2008 byl 59.528 Kč + 12,63 Eur

Tento výtěžek byl zaslán na účet Charity České republiky, která peníze zpětně přerozděluje. Část výtěžku je vždy použita na humanitární účely v zahraničí a druhá část výtěžku byla v roce 2008 poskytnuta organizaci Charita Kaplice na provoz a rozvoj sociálních služeb.

Charita Kaplice z Tříkrálové sbírky pro rok 2008 obdržela částku 39.618 Kč.

Zde uvádíme přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2009:

 Tříkrálová sbírka 2008.docx

Sečteno! Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!

Tříkrálový koledník z Kutné Hory. Snímek Jakub Žák

112 260 037 korun. Tolik se letos vybralo do pokladniček Tříkrálové sbírky. Celkem 22 767 jich místní charity pod úředním dozorem rozpečetily a peníze z nich sečetly. Koledníci v přestrojení za tři krále vybírali peníze prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika teď děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

CHARITA KAPLICE UZAVŘELA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU ROKU 2018

IMG_20180105_115141Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 185.570,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2018, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (87%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (5%) a farnosti Kaplice (8%).

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové kolednice z Chotče na Pardubicku. Snímek Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

CHARITA KAPLICE UZAVŘELA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU ROKU 2017

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 138.022,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2017, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (87%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (5%) a také krizový fond farnosti Kaplice (8%).

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

V pořadí sedmnáctá Tříkrálová sbírka se koná v prvních dnech roku 2017. Koledníci putují od domu k domu a prosí o příspěvek ve prospěch těch, kteří si sami často nedokáži pomoci. Tedy ve jménu seniorů, lidí s handicapem, nemocných a sociálně vyloučených, a to zejména v místech, kde se sbírka koná. V následujícím textu naleznete informace o tom, na co přesně budou peníze z letošní sbírky použity.

Peníze z Tříkrálové sbírky začínají pomáhat po celém Česku

Podpořeno z TKS - samolepka na Sociálním vozidle Farní charity Česká Lípa (ilustrační snímek: Lubomír Kotek)

Mikrobus s úpravou pro lidi se zdravotním postižením sváží hendikepované klienty do denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen v Domě sv. Josefa ve východočeských Chotovicích. Zabezpečen je také provoz poradny pro oběti trestné činnosti Blansko a nepřetržité Tísňové péče Plzeň pro klienty v krizi. Devítiletý Adámek půjde na speciální fyzioterapii v Lázních Piešťany. To vše díky štědrým dárcům letošní Tříkrálové sbírky pro lidi v nouzi. 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňskou částku. Děkujeme!

Kolednice z Dolní Lukavice na Plzeňsku. Foto: Radek Hora

Koleda Tříkrálové sbírky 2016 je sečtena. Výsledná částka činí obdivuhodných 96 milionů Kč, tedy o více než 6,6 miliónů korun více než loni. Výnos pomůže lidem v sociální nouzi, matkám s dětmi v tísni, seniorům, lidem s postižením a vážně nemocným, ale třeba i dětem v Latinské Americe - část výtěžku totiž půjde na projekty rozvojové spolupráce v zahraničí.

Kardinál Dominik Duka děkuje za Tříkrálovou sbírku

Kardinál Dominik Duka děkuje za Tříkrálovou sbírku

V těchto dnech se postupně seznamujeme s výsledky Tříkrálové sbírky 2016 a čekáme na její finální vyhodnocení. Předseda České biskupské konference, kardinál Dominik Duka, poděkoval 29. ledna otevřeným dopisem všem, kteří se o letošní šíření radostné zvěsti jakkoliv zasloužili. Přinášíme plné znění dokumentu.

Tříkrálová koleda skončila, sbírka podpoří stovky projektů pro lidi v nouzi

Kolednice z Dolní Lukavice na Přešticku. Foto: Radek Hora

Tříkrálové koledování v ulicích skončilo, koledníky s pokladničkou opatřenou logem Charity už dnes nepotkáte. V plném proudu je úřední rozpečeťování kolednických schránek a pečlivé sčítání obsahu. „Předběžné výsledky nás naplňují nadějí, že dárci štědře podpořili záměry naší sbírky pro pomoc lidem v nouzi. Výnos pomůže stovkám projektů zejména pro seniory, lidi s postižením, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a sociálně vyloučené. Všem dárcům i koledníkům ze srdce děkuji,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

CHARITA KAPLICE UZAVŘELA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU ROKU 2016

Díky vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 109.558,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2016, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (85%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (7%) a farnosti Kaplice (8%).

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI