Tříkrálová sbírka

tksTříkrálová sbírka je dobročinnou akcí, která je každoročně pořádána Charitou České republiky. Jedná se největší dobrovolnickou akci v republice. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, rodinám s dětmi v tísni i všem sociálně potřebným lidem, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Část z výtěžku jde na humanitární pomoc do zahranicí. 

Využití Tříkrálové sbírky:

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, dle předem schválených záměrů, 15 % je určeno na velké diecézní projekty (např. mimořádné události), 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Více na www.trikralovasbirka.cz

Kam dál?

Zapojte se aktivně do Tříkrálové sbírky, která probíhá každým rokem od 1. do 14. ledna. Hledáme krále, jejich doprovod (nad 15 let) nebo pomocníky v obcích. Důležité je nadšení a chuť se zapojit.

Kontaktujte naši koordinátorku Tříkrálové sbírky:

Bc.  Lucie  Matušová

Sociální pracovnice pověřená vedením sociální služby