006946_05_148679

Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka 2022 se bude konat ve dnech 1. -16. ledna 2022, a to nejen v obcích a městech Správního obvodu obce s rozšířenou působností  Kaplice, ale také Český Krumlov.  Do rozsáhlého terénu vyrazí více než 100 koledníků. 

Po celou dobu fyzické koledy budou dodržována platná aktuální nařízení.

82519021_1059584401100710_3565020819312607232_o

Na co bude výtěžek sbírky využit

Tříkrálová sbírka je celorepubliková akce a každá organizace, která ji na svém území realizuje, má také za úkol sestavit každoročně záměr této sbírky. Z celkové vybrané částky se vrací zpět do regionu 65%, které budou v obou výše uvedených regionech využity na podporu seniorů, zdravotně znevýhodněných, na pomoc lidem v nouzi a nákup kompenzačních pomůcek.

Pošta Partner Besednice

Naši sbírku lze podpořit těmito způsoby:

  1. navštíví Vás nebo potkáte Tři krále a přispějete do zapečetěné kasičky s logem Charita Česká republika
  2. příspěvkem do statických kasiček, které naleznete na úřadech, ve vybraných obchodech, statické kasičky ZDE
  3. složenkou či převodem na sbírkový účet č. 66008822/0800, variabilní symbol 777920111
  4. prostřednictvím Online koledy nebo dárcovskou sms

Kde a kdy potkáte Tři krále s požehnáním?

 

Kontaktujte naši koordinátorku Tříkrálové sbírky:

Bc. Lucie Matušová, tel.: 734 435 181, lucie.matusova@kaplice.charita.cz