Díky vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala částka 53 084,- Kč. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2021, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace, doplněny krizové fondy Charity Kaplice a farnosti Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí a na podporu osob v aktuální krizové situaci.

 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit i nadále: 

qr kod

Jak přispět pomocí platebního QR kódu:

Charita Kaplice, VS: 77702040

  1. Ověřte, zda máte ve svém chytrém telefonu nainstalovánu aplikaci mobilního bankovnictví.
  2. Přihlaste se v telefonu do aplikace mobilního bankovnictví.
  3. Zvolte způsob úhrady QR kódem.
  4. Namiřte fotoaparát telefonu na kód a sejměte QR kód.
  5. Automaticky se vám otevře předvyplněný příkaz, zadejte částku, kterou chcete přispět a platbu potvrďte.

Jak na bankovní převod pro tříkrálovou koledu?

Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800

Variabilní symbol Charity Kaplice: 77702040

 

Online koleda

Na webu Tříkrálové sbírky najdete online kasičku, do které je možné vhodit váš příspěvek.

VÍCE INFORMACÍ

 

Dárcovská SMS

Pošlete DMS a přispějte do tříkrálové koledy ani ne za minutu. 

VÍCE O DMS

 

Kontaktujte naši koordinátorku Tříkrálové sbírky:

Bc. Lucie Matušová, tel.: 734 435 181, lucie.matusova@kaplice.charita.cz