Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

OrganizaceKasičky
zapečetěné/rozpečetěné
KasičkyBezhotovostní dary
CHARITA KAPLICE
112/112297 744 Kč1 100 Kč
Benešov nad Černou520 707 Kč0 Kč
Besednice65 827 Kč0 Kč
Bujanov46 941 Kč0 Kč
Charita Kaplice4187 649 Kč600 Kč
Dolní Dvořiště719 536 Kč0 Kč
Frymburk419 311 Kč0 Kč
Horní Dvořiště25 548 Kč0 Kč
Kaplické nádraží/Střítež33 029 Kč0 Kč
Lipno nad Vtavou57 599 Kč0 Kč
Malonty634 327 Kč0 Kč
Netřebice417 087 Kč0 Kč
Omlenice46 301 Kč0 Kč
Pohorská Ves26 373 Kč0 Kč
Rožmitál na Šumavě412 969 Kč0 Kč
Soběnov617 284 Kč0 Kč
Vyšší Brod927 256 Kč500 Kč
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) 297 744 Kč 
Online koleda celkem 2 004 Kč 
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM 1 100 Kč 
Celkem 300 848 Kč 
Rozpečetěno 112 z 112 úředně zapečetěných pokladniček.

 

Tříkrálová sbírka 2021

Díky vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala částka 53. 087,- KčDle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2021, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace, doplněny krizové fondy Charity Kaplice a farnosti Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí a na podporu osob v aktuální krizové situaci.

Obec

Částka

Benešov nad Černou

3 325 Kč

Soběnov

500 Kč

Bujanov

1.309 Kč

Dolní Dvořiště

4.513 Kč

Rychnov nad Malší

3.916 Kč

Kaplice 

11.794 Kč

Malonty

5.245 Kč

Omlenice

2.024 Kč

Pohorská Ves

1.853 Kč

Rožmitál na Šumavě

4.457 Kč

Netřebice

4.179 Kč

Besednice

7.034 Kč

Střítež, Kaplické nádraží

1.352 Kč

Horní Dvořiště

1.586 Kč

Celkem

53.087 Kč

Naše poděkování patří:

 • Firmám a dárcům: Auto Čížek, Pohřební služba Maurenc, Milena Faltová, D+G Elektrik Malonty, Jan Likler, Pavel Lattner, Miroslava Kuželová, Pokrývka s.r.o.Benešov nad Černou, Miroslav Beluský - Kovoobráběčství, DCH České Budějovice
 • Děkujeme všem vedoucím provozoven za umístění pokladniček, Obecním úřadům za pomoc při rozpečeťování pokladniček

 

Tříkrálová sbírka v předchozích letech

Tříkrálová sbírka 2020

Díky vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka 236 323 Kč. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z Tříkrálové sbrírky 2020, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace, doplněny krizové fondy Charity Kaplice a farnosti Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí a na podporu osob v aktuální krizové situaci.

Naše poděkování patří:

 • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi, paní učitelce Svobodové ze ZŠ Fantova a Radce Cirhanové z Malont za pomoc při zajištění koledníků 
 • firmám: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Diecézní charita České Budějovice, Auto Čížek, PC SERVIS Kaplice, Bergmüller s.r.o., Restaurace pod Kaštany Malonty,  D+G Elektrik Malonty, Pavel Lattner Rožmitál na Šumavě, Jan Likler Rožmberk nad Vltavou, POstavPO 2000 GmbH, spol. s r.o.,  Barvy+laky Karel Malák Kaplice, Pokrývka s.r.o., SG4 Schody s.r.o. Kaplice-nádraží, Obecní úřad Benešov nad Černou, Hospůdka u Karalů Horní Dvořiště a občanům obce Rožmitál na Šumavě za finanční i věcné dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky.
 • všem, kteří poskytli zázemí a malé občerstvení pro koledníčky, jsou to: Obecní úřad Malonty, Městys Besednice, ZŠ Benešov nad Černou, Hospůdka u Karalů Horní Dvořiště
 • paní Ing. Chromé z města Kaplice, starostům a místostarostům z obcí, kteří nám pomáhali se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček

Tříkrálová sbírka 2019

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka 200 329 Kč. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2019, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace, doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi a farnosti Kaplice.

Sbírka v jednotlivých obcích:

OBEC

ČÁSTKA

Benešov nad Černou

9 372 Kč

Besednice

14 368 Kč

Blansko

3 853 Kč

Bujanov

6 208 Kč

Přibyslav

350 Kč

Dolní Dvořiště, Rybník

11 587 Kč

Horní Dvořiště

2 918 Kč

Hubenov, Ráveň, Střítěž - Kaplické nádraží

4 191 Kč

Malonty

23 542 Kč

Netřebice

5 507 Kč

Omlenice

8 472 Kč

Pohorská Ves

2 777 Kč

Pořešín

2 175 Kč

Rožmitál na Šumavě

8 287 Kč

Hněvanov, Michnice

2 838 Kč

Rychnov nad Malší

4 457 Kč

Soběnov, Buda

11 555 Kč

Smrhov, Bída

4 630 Kč

Výheň

2 310 Kč

Kaplice

70 932 Kč

CELKEM:

200 329 Kč

Naše poděkování patří:

 • koledníkům, vedoucím skupinek, zaměstnancům naší organizace a dobrovolníkům, kteří se účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků a vedoucích skupinek
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • firmám a organizacím: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek, Bergmüller s.r.o, Teta drogerie – Feslová, PC Servis KB s.r.o, Kavárna pod kostelem – Kamil Cvach, Restaurace Pod kaštany Malonty, D&G Elektrik Malonty, Barvy + laky Karel Malák Kaplice, Pokrývka s.r.o. Benešov nad Černou, SG4 Schody s.r.o. Kaplice – nádraží, Obecní úřad Benešov nad Černou, Diecézní charitě České Budějovice a výše uvedeným partnerům – T-Mobile, Nadace České spořitelny, Česká televize, Český rozhlas
 • panu P. Lattnerovi, panu M. Románkovi  za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. Chromé z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky

Tříkrálová sbírka 2018

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka 185 570 Kč. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2018, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (87%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (5%) a farnosti Kaplice (8%).

Sbírka v jednotlivých obcích:

Obec

Částka

Benešov nad Černou

10.201,- Kč

Soběnov, Bída, Smrhov, Buda

14.984,- Kč

Bujanov

5.827,- Kč

Dolní Dvořiště, Rybník

10.348,- Kč

Kaplice

67.035,- Kč

Malonty, Meziříčí, Jaroměř

24.161,- Kč

Omlenička, Omlenice, Stradov, Blažkov

4.522,- Kč

Pohorská Ves

2.097,- Kč

Blansko

4.531,- Kč

Rožmitál na Šumavě

8.366,- Kč

Rychnov nad Malší

4.139,- Kč

Horní Dvořiště

3.969,- Kč

Střítěž – Kaplice nádraží

1.672,- Kč

Netřebice

4.480,- Kč

Výheň

2.543,- Kč

Hubenov

2.981,- Kč

Besednice

13.714,- Kč

Celkem

185.570,- Kč

Naše poděkování patří:

 • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků a vedoucí skupiny
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • firmám: JEDNOTA DS Kaplice, ČSOB, ESSOX, Řeznictví u Krajňáků, Kavárna pod věží, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek
 • panu B. Svobodovi, panu J. Liklerovi, panu P. Lattnerovi, panu J. Pojslovi za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. Chromé z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky

Tříkrálová sbírka 2017

Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka 138 022 Kč. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2017, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (87%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (5%) a také krizový fond farnosti Kaplice (8%).

Sbírka v jednotlivých obcích:

Obec

Částka

Benešov nad Černou

6.831 Kč

Soběnov, Bída, Smrhov, Buda

14.315 Kč

Bujanov

5.420 Kč

Dolní Dvořiště, Rybník

8.677 Kč

Kaplice

42.626 Kč

Malonty, Meziříčí, Jaroměř

24.182 Kč

Omlenice

2.715 Kč

Pohorská Ves

530 Kč

Blansko

1.015 Kč

Rožmitál na Šumavě

9.323 Kč

Rychnov nad Malší

5.840 Kč

Netřebice

4.796 Kč

Výheň

2.424 Kč

Hubenov

2.315 Kč

Besednice

7.013 Kč

Celkem

138.022 Kč

Naše poděkování patří:

 • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně a navzdory výrazné nepřízni počasí účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků, vedoucího skupinky a tradiční požehnání v kostele svatého Petra a Pavla
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • firmám: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, ENGEL strojírenská, spol. s r.o., Kavárna pod věží – Kamil Vonc a Radek Lattner, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek, PC SERVIS Kaplice, KOMAT, Partners, Drogerie TETA, Bytový textil U Světlých
 • p. B. Svobodovi, p. D. Pávkové a p. I. Kovacsové za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. Chromé a Ing. Štěpánkové z Města Kaplice, které nám pomáhaly se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky
 • poděkování dále patří p. Kamilu Voncovi, jeho přátelům a známým, kteří zorganizovali, účastnili se a naši organizaci přizvali do tříkrálového průvodu. Velkým zpestřením pro všechny, kteří se přišli podívat, byla přítomnost živých zvířat – velblouda Vildy, ovečky a koně.

Tříkrálová sbírka 2016

Díky vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka 109 558 Kč. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2016, budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (85%), doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (7%) a farnosti Kaplice (8%).

Sbírka v jednotlivých obcích:

Obec

Částka

Benešov nad Černou

3.065 Kč

Soběnov, Bída, Smrhov, Buda

12.401 Kč

Bujanov

4.125 Kč

Dolní Dvořiště, Rybník, Trojany

7.913 Kč

Kaplice

32.282 Kč

Malonty, Meziříčí, Jaroměř

23.461 Kč

Omlenice

2.109 Kč

Pohorská Ves

1.525 Kč

Blansko

1.234 Kč

Rožmitál na Šumavě

9.552 Kč

Rychnov nad Malší

5.901 Kč

Netřebice

3.809 Kč

Výheň

2.181 Kč

Celkem

109.558 Kč

Naše poděkování patří: 

 • koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně účastnili letošní Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
 • panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků a vedoucího skupiny
 • široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do kasiček
 • fy: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, Kavárna pod věží – Kamil Vonc a Radek Lattner, Šmak Kaplice – Pavel Rous, E.ON, BESIP, Auto Čížek, ESSOX, ČSOB, Partners – Dagmar Pechová, KOH-I-NOR HARDMUTH, PC SERVIS Kaplice, KOMAT, Drogerie TETA, Lékárna Dr. MAX Kaplice a paní Ivaně Kovacsové za dary ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom mohli odměnit naše koledníky
 • Ing. M. Vávrové z Města Kaplice, která nám pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky

Tříkrálová sbírka 2015

Jak je již zvykem, i letos přinesli Tři králové požehnání do vašich domovů a společně jsme tak podpořili dlouholetou tradici, která pomáhá potřebným. Této sbírky se účastnili žáci základních škol na Kaplicku, klienti i zaměstnanci Charity Kaplice a občané zapojených obcí, jejichž ochoty a pomoci si velmi vážíme.
Letošní výdělek, který činní 102 505 Kč, bude použit na péči o seniory a osoby handicapované, na podporu modernizace, rekonstrukci, vybavení a zajištění provozních nákladů charitní pečovatelské služby, na podporu nízkoprahových center pro děti a mládež, na podporu rozvoje a nákladů zabezpečujících trvale udržitelný provoz: terénních programů, sociálně rehabilitačních programů, zřízení krizového fondu pro osoby v aktuální krizi. Velmi děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a přispět do sbírky pro potřebné.

Sbírka v jednotlivých obcích:

 

obec

částka

Benešov nad Černou

4.952,-

Kaplice

31.848,-

Malonty

20.261,-

Pohorská Ves

1.307,-

Výheň

1.198,-

Besednice

2.547,-

Rožmitál na Šumavě

8.825,-

Omlenice

5.441,-

Dolní Dvořiště

7.272,-

Netřebice

5.096,-

Rychnov nad Malší

5.489,-

Horní Dvořiště + Č. Heršlák

1.735,-

Bujanov

4.554,-

Hubenov

1.260,-

Pořešín

720,-

celkem

102.505,-


Naše velké poděkování patří také sponzorům:
 • Jednota Kaplice
 • Řeznictví u Krajňáků
 • Kavárna pod věží – Kamil Vonc a Radek Lattner
 • Milan Románek – Penzion Baronův most
 • Šmak Kaplice – Pavel Rous
 • ČSOB Kaplice
 • Rudolf Hejl
 • E.ON

Tříkrálová sbírka 2014

Této sbírky se účastnili žáci ZŠ a SŠ na Kaplicku, klienti i zaměstnanci Charity Kaplice a občané zapojených obcí, jejichž ochoty a pomoci si velmi vážíme.
Naše velké poděkování patří také sponzorům: JEDNOTA DS KAPLICE, PAVEL ROUS KAPLICE, KAVÁRNA POD VĚŽÍ KAPLICE – KAMIL VONC A RADEK LATTNER.
 
Výdělek TKS 2014, který činní 71 964 Kč, bude použit na péči o seniory a osoby handicapované, na podporu modernizace, rekonstrukci, vybavení a zajištění provozních nákladů charitní pečovatelské služby, na podporu nízkoprahových center pro děti a mládež, na podporu rozvoje a nákladů zabezpečujících trvale udržitelný provoz: terénních programů, sociálně rehabilitačních programů, zřízení krizového fondu pro osoby v aktuální krizi,…
Moc děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a přispět do sbírky pro potřebné.

Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2014.docx

Tříkrálová sbírka 2013

Je již tradicí, že po Novém roce naše domovy obchází tříkráloví koledníci s požehnáním a prosbou o příspěvek do sbírky, která má celonárodní charakter a každoročně pomáhá potřebným jak u nás v ČR, tak v zahraničí.
Letošní rok Charita Kaplice rozdělí vykoledovanou částku 72. 652 Kč mezi tyto projekty:

 • Charitní pečovatelská služba Kaplice a Velešín
 • Sociální rehabilitace Tolerance
 • Sociálně terapeutická dílna Kolbenka
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo a Molo
 • Krizový fond pro farnost Kaplice.

Na zdárném průběhu sbírky se podílelo okolo 90 dobrovolníků z řad žáků ZŠ, SŠ a ZUŠ na Kaplicku, klientů i zaměstnanců Charity Kaplice a občanů zapojených obcí, jejichž ochoty pomoci se velmi vážíme.
Naše velké poděkování patří také sponzorům: Jednota Kaplice, Bagetárna Pavel Rous, Pizzerie u Bódi, Cafe – Pizza Pod Kostelem a prodejna Flosman a.s. Kaplice, Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice - Ing. Caisová Marta a Ilona Straková.
Moc děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a přispět do sbírky pro potřebné.

Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích v roce 2013.docx

Tříkrálová sbírka 2009

Organizace Charita Kaplice se začátkem roku 2009 zapojila do celorepublikové Tříkrálové sbírky, pořádané pod záštitou Charity ČR. Sbírka probíhala 6. – 10. ledna 2009. Ve stanovené dny pro koledování vyšlo do ulic Kaplice a okolních obcí Blansko, Dolní Dvořiště, Malonty, Omlenička, Pohorská Ves, Pořešín, Rožmitál na Šumavě, Rychnov nad Malší, Soběnov, Výheň 17 skupinek tvořených dětmi a pověřenými osobami.
Výtěžek z Tříkralové sbírky Charity Kaplice v roce 2009 činil 66.925 Kč, nás potěšil a přesvědčil o štědrosti našich spoluobčanů.
Tento výtěžek byl zaslán na účet Charity České republiky, která peníze zpětně přerozděluje. Část výtěžku je vždy použita na humanitární účely v zahraničí a druhá část výtěžku byla v roce 2009 poskytnuta organizaci Charita Kaplice na provoz a rozvoj sociálních služeb.
Charita Kaplice z Tříkrálové sbírky pro rok 2009 obdržela částku 43.501 Kč.

 Přehled vybraných částek v jednotlivých obcích 2009.docx

Tříkrálová sbírka 2008

Začátek fungování organizace Charity Kaplice byl spojen v Tříkrálovou sbírkou.
Tříkrálová sbírka začala 5. ledna v 9:00 hodin požehnáním pátera Pavla Šimáka. Do zasněžených ulic vyrazilo celkem 13 dětí, které byly rozděleny do několika skupin.
Ta probíhala 5. – 8. 1. a 12. 1. 2008. V roce 2008 v doprovodu písně „My tři králové jdeme k Vám…“ koledovalo v těchto místech: Kaplice, Dolní Dvořiště, Blansko, Besednice, Soběnov, Pohorská Ves, Omlenice a Malonty.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky Charity Kaplice za rok 2008 byl 59.528 Kč + 12,63 Eur

Tento výtěžek byl zaslán na účet Charity České republiky, která peníze zpětně přerozděluje. Část výtěžku je vždy použita na humanitární účely v zahraničí a druhá část výtěžku byla v roce 2008 poskytnuta organizaci Charita Kaplice na provoz a rozvoj sociálních služeb.
Charita Kaplice z Tříkrálové sbírky pro rok 2008 obdržela částku 39.618 Kč.