Poděkování
16. února 2021 Z Charity Kaplice

Poděkování

Děkujeme p. Haně Růžičkové za předání finančního daru ve výši Kč 10.000,--. Tato částka bude použita na provoz našich sociálních služeb působících ve městě Velešín – pečovatelská služba a NZDM Molo.

Mgr. Ivana Žáčková

Ředitelka / statutární zástupce
Tel.: 731 604 509 E-mail: ~.qs-3b6LTxk6-~905prRb~lW5pJ