Sociální rehabilitace Tolerance
17. dubna 2020 Z Charity Kaplice

Sociální rehabilitace Tolerance

Sociální rehabilitace Tolerance v době koronavirové. Jsme s uživateli naší služby v neustálém kontaktu. Jak to jde a jak to funguje? 

Snažíme se být v neustálém kontaktu s uživateli naší služby. Našim klientům nabízíme buď osobní setkání formou terénní služby nebo telefonicky. Každý si může vybrat, co je pro něho vhodnější.  Někteří preferují osobní setkání v jejich přirozeném prostředí. Při sjednávání času setkání domlouváme i zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření, které obě strany dodržují. Z větší části jsme ale s klienty v telefonickém spojení. Pracovnice vede s klienty rozhovory o tom, jak tráví čas, jak se jim daří a co je u nich nového. Po vzájemné domluvě si s pracovnicí určí činnosti, které chtějí vykonávat v rámci jejich rozvoje. Rozebírají společně individuální plán – cíle, kterých chtějí dosáhnout, co se jim povedlo splnit, jaké další kroky budou činit, aby svůj cíl naplnili. Ať už v terénní službě či po telefonu se nejvíce s klienty probírá nouzový stav.

Štěpánka Faflová

Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Tel.: 731 604 507 E-mail: %mrzR.a7T~np2~l7VX~uR%baY.kmYZhaa8kmb