Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli
26. listopadu 2020 Z Charity Kaplice

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli

Ve dnech 1. 9. - 30. 9. 2020 proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby  za účelem dalšího zkvalitňování poskytovaných služeb a z důvodu zjištění zájmu o rozšíření provozní doby  sociální služby.

Pracovníci Charitní pečovatelské služby rozdali uživatelům celkem 95 dotazníků spokojenosti.  Návratnost vyplněných dotazníků byla 57% (celkem tedy 54 dotazníků). Na některé otázky uživatelé  neodpověděli. Následující údaje a grafy zohledňují pouze odpovědi, které uživatelé uvedli (zatrhli). 

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli CHPS - září 2020